Formål

Formålet med foreningen

Formål

Foreningens formål er at fremme medlemskredsens kendskab til og forståelse for produktion, drift, handel, design, logistik, kvalitet, miljøforhold, IT, forskning, uddannelse og i øvrigt alle områder, som måtte være af betydning for tekstil- og beklædningsbranchen.

Foreningens formål er endvidere at arbejde for kontakt mellem medlemmerne samt mellem medlemskredsen og andre foreninger, institutioner og brancheområder.

Foreningens formål søges opfyldt gennem aktiv kommunikation til medlemmerne, afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, gennemførelse af virksomhedsbesøg og studierejser, deltagelse i nationale og internationale fællesarrangementer, repræsentation i aktuelle nævn, udvalg, bestyrelser m.m.

Bestyrelsen kan nedsætte sektioner for forskellige interesseområder til opfyldelse af foreningens formål